درمان عفونت های ژنیتال

درمان عفونت های ژنیتال

عفونت های ژنیتال یکی از شایع ترین بیماری های التهابی در بین زنان است که تقریبا یک سوم زنان در طول زندگی خود آن را تجربه می کنند. عفونت واژن یا واژینیت نامیده می شود که باعث ترشح، درد و

ادامه مطلب »
آخرین مطالب